Ydelser:

 • Familiebehandlingsforløb (§11 og §52)
 • Videovejledningsforløb (Marte Meo) til forældre og professionelle
 • Samspilsobservationer
 • Legeterapi
 • Familiesamtaler
 • Supervision til professionelle

___________________________________________________________________________________________

Mange års erfaring i arbejdet med børn, unge og familier i udsatte positioner

Jeg har siden 2013 arbejdet som psykolog og familiebehandler i kommunalt regi. Jeg har indgående erfaring med udarbejdelsen af samspilsanalyser og udviklingsvurderinger, samt intervention på baggrund af disse.

Metoder og tilgange

Alle forløb tilpasses til den enkelte familie, men jeg arbejder grundlæggende med afsæt i en tilknytningsteoretisk og systemisk forståelsesramme, og bruger gerne videofeedback (Marte Meo) i det omfang, det er muligt og meningsgivende for opgaveløsningen.

Jeg gør brug af forældresamtaler, familiesamtaler og triangulerende samtaler. Ligesom en mere aktivitetsbaseret og legende tilgang (Theraplay-inspireret) og hjemmebesøg er en del af min praksis.

Jeg arbejder netværksbaseret og gør systematisk og konsekvent brug af netværksmøder, som en del af behandlingen og vurderingen af om forløbet har effekt hele vejen rundt om barnet/familien

____________________________________________________________________________________________

Jeg har særlig erfaring med:

 • At skabe udvikling i familier med fastlåste samspilsmønstre og dynamikker
 • At udvide oplevelsen af tryghed i det enkelte familiesystem
 • Børn, unge og familier med særlige behov for støtte
 • Skræddersyede videovejledningsforløb
 • Skilsmisse og højkonflikt
 • Tilknytningsproblematikker