Klinikken følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger

Husk følgende ift. covid-19:

  • Bær mundbind til og fra venteværelset
  • Hold afstand
  • Sprit hænder
  • Hvis du har symptomer – bliv hjemme

Obs.: Jeg tilbyder online-terapi til dig, der er mere tryg ved det.