Priser

Individuel terapi Pris pr. konsultation (50 min): 1.300 kr.
FAMILIESAMTALE / FORÆLDER-BARN SAMTALE Pris pr. konsultation (90 min): 1.950 kr.
Parterapi Pris pr. konsultation (80 min): 1.950 kr.
INDIVIDUEL SUPERVISION Pris pr. konsultation (50 min): 1.400 kr.
Gruppesupervision Efter aftale
   

Betaling

Der kan betales via mobilepay eller bankoverførsel.

Afbud og udeblivelse fra konsultation

Afbud skal meddeles via sms eller mail senest 24 timer forud for den aftalte konsultation. Udeblivelse eller afbud senere afregnes til fuld pris.

Tilskudsmuligheder

Lægehenvisning

Jeg har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring. Du kan derfor ikke gøre brug af din lægehenvisning hos mig.

Tilskud hos Sygeforsikringen Danmark

Hvis du er medlem af Sygeforsikring Danmark kan du få 300 kr. i tilskud pr. konsultation, hvis du opfylder deres betingelser for tilskud.

Se tilskudsreglerne her: Sygesikring Danmarks tilskudsregler.

Tilskud gennem forsikrings- og pensionsselskaber

Flere forsikrings- og pensionsselskaber har ordninger, der giver tilskud eller fuld dækning til et antal konsultationer hos en selvvalgt autoriseret psykolog.

Derudover har mange arbejdspladser tegnet sundheds- eller helbredssikringer for deres medarbejdere, der dækker op til 12 konsultationer.

Behandling af personoplysninger / Privatlivspolitik

Journaliseringspligt:

Som autoriseret psykolog har jeg juridisk pligt til at føre journal. Her noterer jeg oplysninger om din adresse og e-mail (og CPR nr. hvis dette skal bruges til indberetning til forsikring), datoer for behandling og notater om det vi har snakket om i terapitimen. Jeg noterer kun de oplysninger, der er nødvendige for terapien. Formålet er at give dig en god og relevant behandling. 

Opbevaring og sletning:

Ifølge Journalføringsbekendtgørelsen skal psykologer opbevare journaler i mindst 5 år fra sidste behandlingsdato. Herefter slettes de.

Personfølsomme oplysninger opbevares sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

Tavshedspligt og underretningspligt:

Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig der har adgang til din journal. Jeg kan give relevante oplysninger videre til din læge eller forsikring, hvis du har givet dit samtykke til dette. Det kan fx være, hvis Sygeforsikring Danmark eller andre betaler eller yder tilskud til dine samtaler.

Jeg har pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade. Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg bliver alvorligt bekymret for et barns trivsel og udvikling. 

Dine rettigheder:

Du har ret til at blive glemt. Ligesom du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Det er ikke lovligt at slette i en journal, men hvis der anført fejlagtige oplysninger, kan vi tilføje en rettelse.

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet.