Jeg er født i 1983.

Jeg har i 15 år beskæftiget mig med at skabe udvikling for børn, unge og familier, som på forskellig vis har befundet sig i vanskelige eller fastlåste livssituationer.

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2013 og autoriseret af Autorisationsnævnet i 2016.

Jeg har en baggrund i PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og som familiebehandler.

Jeg er certificeret Marte Meo-terapeut og på vej mod certificering som parterapeut (EFT).

Metodisk arbejder jeg med afsæt i flere forskellige tilgange, men er særligt inspireret af en emotionsfokuseret og tilknytningsteoretisk tænkning, hvor en anerkendende og nærværende stemning er det bærende element i terapien.

Jeg har særlig erfaring med:
• Familievejledning og familieterapi
• Individuel terapi med unge og voksne
• Parterapi og skilsmisserådgivning
• Udfordringer i forbindelse med familiedannelse
• Marte Meo-forløb (videovejledning) til familier og professionelle
• Udviklingsvurderinger af børn i alderen 0-18 år
• Supervision af professionelle i daginstitutioner og skoler

Se mit CV og læs mere om mine metoder her