Metoder og tilgange

Familieterapi

Det beror altid på en individuel vurdering af problematikken, hvilke metoder jeg anvender.

Min tilgang er emotions- og tilknytningsfokuseret – og jeg arbejder i overensstemmelse med den teori og forskning, der eksisterer indenfor udviklingspsykologi, tilknytningsteori og den nyeste hjerneforskning.

I er som forældre de vigtigste mennesker i jeres barns liv, og det er derfor altid i tæt samarbejde med jer, at jeg søger at understøtte en positiv udvikling.

Jo mere komplekse problemstillinger, jo mere forfinede forståelser skal vi have i spil.

Individuel terapi

Jeg arbejder med afsæt i forskellige metoder og tilgange, alt efter hvad den enkelte problematik kalder på.

Min tilgang er grundlæggende emotions- og tilknytningsfokuseret og bygger på den antagelse, at den primære drivkraft i al menneskelig adfærd er drivkraften mod forbundethed.

Du vil opleve, at jeg i terapien arbejder med at skabe et trygt ståsted, hvorfra vi sammen kan arbejde med, at du kommer tættere på dig selv og dine ønsker om forandring.

“Når terapi er virksom, så overkommer vi sammen de blokeringer, der spærrer for vores fulde livsudfoldelse.”

Parterapi

Jeg arbejder emotionsfokuseret i arbejdet med par og er efteruddannet i metoden EFT (EmotionsFokuseret parTerapi).

EFT-modellen er en evidensbaseret tilgang, der tager sit afsæt i tilknytningsteori og den nyeste hjerneforskning. Den grundlæggende antagelse i tilgangen er, at behovet for tryghed og tilknytning i vores nære relationer er nødvendigt for vores overlevelse og livsudfoldelse.

Når vi lykkes i parterapien, vil I opleve, at I opnår en større bevidsthed om de uhensigtsmæssige mønstre og dynamikker, som tager jer væk fra hinanden – således at det herigennem bliver lettere at bremse og erstatte disse med samspil, der er præget af en større grad af sårbarhed og følelsesmæssig tilgængelighed overfor hinanden.

Statistikken siger, at omkring 70-75 % af alle par, som prøver EFT-parterapi, rykker sig fra at opleve frustrationer og konflikter til oplevelsen af et mere trygt og levende parforhold.

“Problemer i parforholdet er noget af det mest belastende for vores sundhed og livskvalitet – det kan være absolut livsforandrende at tage hånd om relationen til dem, vi elsker mest”

CV

Erhvervserfaring:

2021- Privatpraktiserende psykolog i egen praksis

2019 – 2021 Psykolog v. Familiehuset i Tårnby kommune

2015 – 2019 Psykolog v. Bülowsvej – for børn og familier

2013 – 2015 Psykolog v. Rådgivning og forebyggelse i Gribskov kommune

2012 – 2013 Psykologfaglig praktikant i Børneringen under specialist i børnepsykologi Grethe Kragh Müller

2010 – 2012 Prinsesse Thyras Børnehus, Nørrebro

2008 – 2009 Observations og behandlingshjemmet Sanderumhus i Odense

2006 – 2007 Frivillig på børnehjem i Guatemala

2003 – 2006 Rumleby Børnehave i Odense

Uddannelse:

2016 Autoriseret af Psykolognævnet

2013 Kandidatgrad i psykologi ved Københavns universitet

2003 Studentereksamen ved Tornbjerg gymnasium i Odense

​Efteruddannelser:

2019 Emotions Fokuseret Parterapi ved Jette Simon

2018 Emotions Fokuseret Familieterapi ved Jette Simon

2018 “No kids in the middle” – gruppelederuddannelse

2018 Certificeret Marte Meo-terapeut

2015 Theraplay-uddannnelsen trin 1

2014 Narrativ gruppelederuddannelse ved Gunnar Eide og Ingelise Nordenhof

Kurser:

2014 Intervenerende børneundersøgelser i et udviklingsorienteret perspektiv

2014 Sorg og krise-intervention

2014 Anvendelse og tolkning af RIAS

2012 ISTDP og 3. bølge kognitiv terapi

kontakt os side - Dansk psykolog forening logo