“Det sker for de fleste af os i løbet af et liv, at vi farer vild, bliver ramt af kriser eller mister troen på os selv – her kan det være hjælpsomt, at tale med en psykolog.”

____________________________________________________________________________________________

Jeg kan hjælpe med problematikker der relaterer sig til:

  • Angst, stress, depression
  • Selvkritik og lavt selvværd
  • Svære relationer
  • Oplevelse af utilstrækkelighed
  • Livskriser og tab
  • Skilsmisse / samlivsbrud
  • Pårørende til psykisk sygdom

____________________________________________________________________________________________

Der kan være mange forskellige grunde til at opsøge hjælp hos en psykolog. Nogle gange ved vi præcis, hvad der belaster os, og hvad vi ønsker hjælp til – andre gange kan det vanskelige opleves mere diffust, som symptomer i kroppen eller i vores relationer, som vi ikke kender årsagerne til.

Uanset hvilken problematik du kommer med, så er min fornemmeste opgave at skabe et trygt rum, hvor vi sammen kan undersøge dine behov for forandring og støtte.

Min tænkning og tilgang er at kriser er en naturlig del af livet og at vi alle på forskellige tidspunkter i livet vil opleve, at skulle tage livtag med vilkår som ensomhed, meningsløshed, sygdom, tab, død og angst.

Målet med samtalerne er, at du oplever, at få effektiv hjælp til at få løst de udfordringer du står i og får udbygget kendskabet og kærligheden til dig selv.

Jeg vil løbende følge op med dig og sikre, at vi er på rette vej og at samtalerne er virksomme for dig.