“Det er min erfaring, at det er aldrig for sent at forbedre relationerne til dem, vi elsker mest.”

____________________________________________________________________________________________

Det kan være relevant at søge hjælp, hvis du som forælder:

  • Oplever konfliktfyldte relationer og samspil i jeres familie
  • Ser at dit barn mistrives
  • Bekymrer dig om dit barns trivsel hjemme eller i skolen/daginstitutionen
  • Har svært ved at forstå og håndtere adfærd og reaktioner hos dit barn
  • Føler dig usikker og afmægtig
  • Oplever vanskeligheder i samarbejdet med pædagoger og lærere omkring dit barn
  • Ønsker et supplement eller alternativ til det kommunale psykologtilbud

____________________________________________________________________________________________

Det absolut vigtigste for vores livskvalitet er, at vi har det godt med vores børn og nærmeste. Når vi bekymrer os om vores børns trivsel og udvikling, eller ikke forstår/formår at møde vores børns adfærd og følelser i overensstemmelse med den kærlighed, vi nærer til dem, så er det smertefuldt.

De fleste mennesker og familier oplever på forskellige tidspunkter i livet at være udfordret, ramt af kriser eller at være kørt fast i uhensigtsmæssige dynamikker og samspilsmønstre. Her kan det være hjælpsomt med en støttende hånd fra en professionel, som kan hjælpe med at få øje på nye veje at gå i det at være sammen som familie.

Jeg har mange års erfaring i arbejdet med børn, unge og familier, som på forskellig vis har haft behov for støtte til at finde eller genfinde melodien som familie og håbet for fremtiden.

Fælles for alle de familier jeg har arbejdet med er, at der altid er en uforgængelig kærlighed nedenunder det vanskelige – og at det i alle familier er muligt at lave justeringer, således at store som små i familien kommer til at opleve en større grad af tryghed og glæde ved det at være sammen.

Min erfaring er, at det er aldrig for sent at forbedre relationerne til dem, vi elsker mest.